فرمانده انتظامی هندیجان از کشف ۲ کیلو و ۳۰۰گرم مواد مخدر از نوع هروئین در محور مواصلاتی شهرستان هندیجان خبر داد.
اجرای طرح امنيت محله محور در هنديجان:

فرمانده انتظامی هندیجان از کشف ۲ کیلو و ۳۰۰گرم مواد مخدر از نوع هروئین در محور مواصلاتی شهرستان هندیجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ماازهندیجان، سرهنگ کامران خوشناموند فرمانده انتظامی هندیجان گفت: با تحقیقات و بررسی های پلیس خبری مبنی بر اینکه یکی از سوداگران مرگ قصد وارد کردن مواد مخدر به یکی از مناطق شهرستان هندیجان را دارد لذا موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس این فرماندهی قرار گرفت‌. وی افزود: ماموران انتظامی

فرمانده انتظامی هندیجان از دستگیری اعضای یک باند سارقان در طرح ارتقاء امنیت محله محور در این شهرستان خبر داد.
اجرای طرح امنيت محله محور در هنديجان:

فرمانده انتظامی هندیجان از دستگیری اعضای یک باند سارقان در طرح ارتقاء امنیت محله محور در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگارماازهندیجان سرهنگ کامران خوشناموندفرمانده انتظامی هندیجان گفت : ماموران پلیس شهرستان هندیجان با هدف افزایش احساس امنیت و آرامش عمومی، سلب تحرک از مجرمان و قانون گریزان، طرح امنیت محله محور را با هماهنگی مرجع قضائی اجرا کردند. وی افزود: امنیت براساس پایه وقانون استواراست وظیفه تمامی احادجامعه به قانون احترام بگذارند این