استعدادیابی دوومیدانی بانوان در شهرستان باغملک / روستای لالب زیر نظر مربی بانوان   نسرین تقدس

استعدادیابی دوومیدانی بانوان در شهرستان باغملک / روستای لالب زیر نظر مربی بانوان نسرین تقدس

ممبینی مربی دوومیدانی بیان کرد شناسایی استعدادهای ورزش دو و میدانی شهرستان باغملک برای حضور قدرتمند در رقابت‌های مختلف یک اولویت می باشد که در این راستا هیات دو و میدانی شهرستان همواره نسبت به استعدادیابی و شناسایی ظرفیت‌های ورزشی اقدام کرده است.

  • ۰
  • ۳۰۵
  • ۱۳
  • ۳۹۳
  • ۲۱
  • ۳۱,۷۷۱
  • ۲,۸۲۳