کوروش حسنوند دبیر جشنواره روز جهانی زبان مادری طی پیامی فرارسیدن دوم اسفند روز جهانی زبان مادری را تبریک گفت‌

متن این پیام به شرح ذیل است :

در ابتدا جا دارد روز دوم اسفندماه را که روز جهانی زبان‌مادری نامیده شده را خدمت تمام فرهنگ دوستان و زبان شناسان فرهیخته و همه جهانیان تبریک عرض نمایم.

از آنجاییکه زبان مادری اولین میراث بشر و هویت بشر است زبان بلندترین پرچم کلک افتخار آفرین فرهنگ ملت است و نماد هویت و تباری بوده که گرانبها بودن اصالت خود را باور داشته اند به همین منظور تمام جهانیان روز دوم اسفند ماه را بنام زبان مادری پاس می دارند و جشن میگیرند تا برنامه های فرهنگی و پژوهشی زبانی جهت تقویت و حفظ تنوع فرهنگ بومی خود برگزار کنند زبان مادری هویت انسانهاست و در دنیای مدرنیته هر قومی باید برای زنده نگهداشتن آیین ها سنت ها و فرهنگ بومی زبان مادری را فراموش نکنند.

زبان مادری تنها یک زبان محاوره ای نیست بلکه اشاراتی در کنار زبان اصلی یک زبان مشترک جهانی رواج دارد که می بایستی در جهت انتقال فرهنگ‌بومی آیین ها سنت ها و اقوام ایرانی از آن بهره برداری و حفاظت کنند ۰
زبان مادری تنها یک گفتار نیست بلکه فرهنگ بومی هر قوم که شامل آداب رسوم سنت ها و آیین های فرهنگی هنری تاریخی ک…هر قوم می باشد
زبان مادری یک کلید واژه شبکه های ارتباطی نیز بعنوان سرمایه فرهنگی یاد می شود که علاوه بر تسلط آن می توان برقراری روابط اجتماعی و هویت ویژه کسب کند
هویت فرد چه در سطح ملی و قومی بستگی به زبانی دارد که او را فرا می گیرد.

زبان مادری پدیده ی منحصر بفرد است که روند تکامل انسان در جامعه توسط آن به نسلهای بعد منتقل می شود

زبان نقش بسزایی در ارتباطات اجتماعی دارد که اگر از جامعه انسانی گرفته شود چرخه اجتماعی از حرکت می ایستد جامعه انسانی از هم گسسته و فرهنگ و تمدن بشری هم نابود می شود.
هر جامعه ی که از زبان و فرهنگ بومی دوری کند هویت خود را از دست می دهد.

جشنواره زبان مادری در سال ۹۹ به دلایل شیوع بیماری کرونا لغو شده و بعد از مساعد شدن شرایط از سوی ستاد ملی کرونا و اخذ مجوزات لازم در اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد

کورش حسنوند اسفند ۱۴۰۰

برچسب

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بگذارید