جلسه بررسی ورسیدگی به مشکلات آرامگاه شاعرنامی کشوردکترقیصرامین پوربرگزارشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی خوزستان حمیدبهداروندی بااعلام این خبرگفت:

جلسه بررسی ورسیدگی به مشکلات آرامگاه شاعرنامی کشوردکترقیصرامین پور روزیکشنبه ۴ دیماه ۱۴۰۱ درمحل فرمانداری شهرستان گتوندبرگزارشد

رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان گتوندافزود:
این جلسه به ریاست یاسرمحمدجونی معاون فرماندار،حمیدبهداروندی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی،یعقوب نگهداری رئیس اداره میراث فرهنگی،عباس حیدرزاده معاون شهرداروافتخارکارشناس اموراجتماعی فرمانداری برگزارشد

وی بیان داشت:
باسفر دکترپرویزفتاح رئیس بنیادمستضعفان به شهرستان گتوندوبازدیدازآرامگاه دکترقیصرامین پورقول کمک جهت حفظ ونگهداری آرامگاه این شاعرفرهیخته رادادندکه به دستورفرماندارجلسه مذکوردرمحل فرمانداری برگزارشد

دبیرشورای فرهنگ عمومی شهرستان گتوندخاطرنشان کرد:
یاسرمحمدجونی معاون فرماندارازادارات مربوطه خواست تا نیازهاومشکلات اساسی جهت حفط ونگهداری آرامگاه رابصورت مکتوب به فرمانداری اعلام‌ کنند

برچسب

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بگذارید